top of page
KIN_Stacked_Reg.png

Kinstretch

Ett träningssystem med inriktning på utveckling av maximal kroppskontroll, styrka och aktiv rörlighet.
 
Vetenskapligt bevisade principer applicerade i en gruppträningsmiljö med syfte att förbättra ledhälsa, kroppskontroll, skadeprevention, långvarig fysisk funktion och större rörelsekapacitet. Till skillnad från många andra system så är detta framtaget av medicinskt utbildade träningsspecialister för att öka din rörlighet, styrka, kontroll och ge dig bättre livskvalitet.

Inbyggt i systemet finns verktyg för att kontinuerligt bedöma och utvärdera din kropps ledstatus. Detta så att du kan hitta dysfunktion som kan vara orsaken till smärta, nedsatt prestation eller bidrar till en ökad skaderisk. Utöver att vara ett träningsalternativ för vardagsmotionärer så används det också bland professionella tränare och atleter runt hela världen.

Kinstretch är upplagt för att göra allting lättare för dig. Inte bara öppnar det upp ny rörlighet för dina leder, men också lär dig kontrollera dem och stärka dem där de oftast är svaga och sårbara. Istället för att vara ett alternativ för andra träningsformer, så är Kinstretch ett system som förbereder dig för att göra andra former av träning och aktivitet. Detta inkluder styrketräning, löpning, yoga, vara ute i rabatten eller leka med din barn. Ju bättre du kan röra dig, desto mer kan du njuta av dessa aktiviteter.

Introklass Kinstretch

Vad är Kinstretch?

Är klasserna online?
Upprepas samma klass fler gånger?

Hur långa är klasserna?
Hur instrueras klasserna?

Kan man träna med skada?
Är detta ett rehab-program?

Vilken svårighetsgrad är detta?
Är Kinstretch för nybörjare eller idrottare?

Vilken utrustning behöver jag?

bottom of page